Obsługujemy pliki w formacie JPEG oraz PNG. Należy pamiętać, że pliki nie mogą być większe niż 5 MB.