Jeśli jeszcze nie dokonano wpłaty na konto w Pinnacle, możesz się z nami skontaktować w celu zmiany waluty konta.


Jeśli jednak dokonano już wpłaty na konto (nawet jeśli bieżące saldo wynosi zero), to aby zmienić walutę będziemy musieli zamknąć Twoje obecne konto i utworzyć nowe. Po zakończeniu tego procesu bieżące konto zostanie zablokowane i nie będzie można się już na nie logować.


Po utworzeniu nowego konta otrzymasz nowe hasło i konieczne będzie jego zresetowanie po pierwszym zalogowaniu. Konieczne będzie również zweryfikowanie poprawności pytania zabezpieczającego i odpowiedzi na nie, a także upewnienie się, że wszystkie dane osobiste są prawidłowe. Będzie można to zrobić na stronie Moje konto po zalogowaniu się.


Saldo z poprzedniego konta (bez środków postawionych na oczekujące zakłady) zostanie przeliczone i dodane do nowego konta. Po rozliczeniu oczekujących zakładów skontaktuj się z nami, jeśli zajdzie potrzeba przeliczenia dodatkowych środków i dodania ich do Twojego konta. 


Przelewy wymagające przewalutowania rozliczane są w oparciu o dzienny kurs publikowany w witrynie www.oanda.com. Jest to standardowy kurs międzybankowy. Przelewy pomiędzy kontami rozliczanymi w różnych walutach obciążone są opłatą w wysokości 2,75% przelewanych środków.


Klienci mogą tylko raz zmienić walutę używaną na swoim koncie.