Maksymalne limity wpłat dla poszczególnych metod są wyświetlane na stronie informacyjnej na temat płatności.