Zakłady na żywo otrzymują na krótki, określony czas status "oczekujący" w celu ochrony wszystkich zaangażowanych stron przed skutkami szybszego lub wolniejszego tempa transmisji.


Po tym krótkim czasie, wszystkie zakłady "oczekujące" (niezależnie od tego, na którą opcję te zakłady zostały postawione) są akceptowane, o ile sytuacja w meczu nie uległa zasadniczym zmianom. Jeśli sytuacja ulegnie istotnym zmianom, wszystkie zakłady oczekujące (niezależnie od tego, na którą opcję zakłady zostały postawione) zostaną odrzucone.