Pinnacle stosuje zabezpieczenie polegające na automatycznym wylogowywaniu klienta po określonym czasie bezczynności.
Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe wyłączenie tej funkcji ani edytowanie jej ustawień.