Aby zmienić adres e-mail przypisany do Twojego konta, napisz z tego adresu wiadomość do działu obsługi klienta z prośbą o jego zmianę. Pamiętaj, aby w treści wiadomości zamieścić ID klienta.