Klient ma prawo wnieść formalną skargę, kontaktując się z działem obsługi klienta lub używając strony Kontakt znajdującej się w naszej witrynie.

 Aby rozpatrzenie wniosku przebiegło sprawnie, ważne jest: 
 — użycie adresu e-mail przypisanego do konta;
 — podanie ID klienta, a także daty i godziny zdarzenia, którego dotyczy skarga; 
 — podanie wszystkich szczegółów istotnych dla zgłaszanej sprawy.

 Po otrzymaniu wniosku rozpatrzymy go i w ciągu 72 godzin od wpłynięcia skargi wystosujemy odpowiedź. W stosownych przypadkach zaprezentujemy rozwiązanie zgodne z obowiązującym Regulaminem.