Opcje dotyczące zasilania konta można sprawdzić na stronie Opcje płatności, dostępnej w sekcji Płatności.


W sekcji Płatności można kliknąć również opcje wpłaty bądź wypłaty. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich opcji dla wpłat lub wypłat.