Aby dokonać przelewu, wybierz pozycję Wpłata i na stronie Płatności wybierz opcję Przelew bankowy. W menu rozwijanym wybierz preferowany bank w sekcji Dane naszego banku. 


Pamiętaj, aby podczas dokonywania wpłaty przelewem podać unikatowy numer referencyjny. Unikatowy numer referencyjny to identyfikator używany podczas wykonywania wszelkich przelewów bankowych na konto w Pinnacle. Unikatowy numer referencyjny można znaleźć w informacjach bankowych udostępnianych na potrzeby dokonywania przelewu. 

Należy pamiętać, że w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi przepisami bankowymi, wszyscy klienci dokonujący wpłat przelewem bankowym przed przetworzeniem jakiejkolwiek transakcji muszą przedstawić dokument potwierdzający tożsamość i adres.

Po dokonaniu wpłaty wróć na swoje konto Pinnacle i zgłoś przelew za pomocą opcji Przelew bankowy.  

Gdy wpłata przelewem zostanie potwierdzona i dodana, wyślemy potwierdzenie na zarejestrowany adres e-mail.