Aby zapisać szczegóły karty płatniczej, zaznacz pole Zapisać kartę?, zanim prześlesz szczegóły karty w celu dokonania wpłaty.

Pamiętaj, że szczegóły karty płatniczej zostaną zapisane tylko wtedy, gdy wpłata zostanie dokonana pomyślnie.