Zakład wielokrotny to zakład, który obejmuje wiele opcji do wyboru.  


Aby zakład wielokrotny był wygrany, gracz musi wskazać zwycięzcę bądź poprawny rezultat w każdym dokonanym wyborze. Zgodnie z naszymi regułami zakłady tego typu mogą obejmować zakłady z handicapem, na sumy i/lub moneylne.


Kurs dla zakładu wielokrotnego obliczany jest na podstawie kursów składowych i liczby dokonanych wyborów. Aby zakład został uznany za wygrany, wszystkie wybory muszą okazać się trafne. Wyjątek stanowi rezultat remisowy, który prowadzi do obniżenia wypłaty. 


Więcej informacji o zakładach wielokrotnych można znaleźć w pomocy (w sekcji Zasady).