Maksymalna liczba wyborów w zakładzie wielokrotnym wynosi 10.