Przy obliczaniu wypłat dla Multiples używamy dokładnego obliczenia z wykorzystaniem czynników Wielokrotności uzyskanych z wyceny każdego zdarzenia zawartego w Multiples.

Po dokonaniu wyboru możesz przejrzeć Multiples przed potwierdzeniem zakładu.