Wypłata dla zakładu wielokrotnego jest obliczana na podstawie czynników wynikających z kursów każdego zdarzenia uwzględnionego w zakładzie.


Po dokonaniu wyborów zakład i kwota wypłaty są wyświetlane do przejrzenia.