Aby włączyć tryb ciemny na komputerze, należy się zalogować. Po zalogowaniu się pojawi się opcja przełączenia wyświetlania na stronie głównej.

Na telefonie komórkowym tryb ciemny można aktywować z menu w postaci trzech poziomych kresek. W tym menu można też zmienić format kursów i język. W tym miejscu znajdziesz listę rozwijaną z dostępnymi trybami wyświetlania.