Tak, możesz ustawić tryb ciemny jako domyślny dla konta, przełączając w tryb ciemny na stronie głównej. Ewentualnie możesz przejść do obszaru Moje konto -> Preferencje i wybrać preferowany tryb wyświetlania z listy rozwijanej.