Jeśli nazwisko miotacza napisane jest wielkimi literami, oznacza to, że w trakcie meczu nastąpiła zmiana miotacza.