Zakłady na pierwszą połowę i pierwszą kwartę meczu futbolu NCAA znajdziesz w menu zakładów, wybierając kolejno opcje Futbol amerykański i NCAA. Wyświetlone zostaną opcje filtrów ze wszystkimi okresami oferowanymi dla NCAA.