Dla Super Bowl zakłady specjalne „Co będzie dłuższe — pierwszy punt, czy najdłuższe przyłożenie?” rozlicza się w oparciu o pierwszy punt meczu z uwzględnieniem całkowitej liczby jardów netto jedynie w przypadku kopnięcia. Nie uwzględnia się wartości punt return.

W zakładzie specjalnym tego typu porównywane są obie wartości i ta, która okaże się wyższa, uznawana jest za wygrywającą.