Zakłady z podwójnym handicapem i podwójną sumą są wyświetlane jako handicapy ćwiartkowe.  Różnica w sposobie wyświetlania ma na celu ułatwienie przeglądania zawartych zakładów i nie wpływa na to, jak są one rozliczane.         


Następująca tabela przedstawia sposób zamiany handicapów ćwiartkowych na podwójne handicapy i sumy.    Podwójny handicap  

0.25
Pk and 0.50
0.50
0.5
0.75
0.50 and 1
1
1
1.25
1 and 1.50
1.50
1.50
1.75
1.50 and 2

 

 

Podwójne sumy
3.25
3 and 3.5
3
3
2.75
2.5 and 3
2.5
2.5
2.25
2 and 2.50
2
2