Aby zakłady moneyline zostały uznane za ważne, musi zostać ukończony co najmniej jeden set.


Jeśli tak się nie stanie, wszystkie zakłady moneyline uznaje się za nieważne.