Pinnacle rozlicza zakłady na mecze tenisowe w razie rezygnacji lub dyskwalifikacji zawodnika w następujący sposób: 


Pojedynki indywidualne

Aby zakłady moneyline zostały uznane za ważne, musi zostać ukończony co najmniej jeden set. Jeśli tak się nie stanie, wszystkie zakłady moneyline zostaną uznane za nieważne. Za zwycięzcę meczu uznaje się zawodnika, który został ogłoszony zwycięzcą przez sędziego.

Jeśli na przykład zawodnik A prowadzi 0:6, 0:2 z zawodnikiem B i zawodnik B musi zrezygnować z uwagi na kontuzję bądź dyskwalifikację, zakład moneyline jest uznany za ważny. Zawodnik A zostaje ogłoszony zwycięzcą, a zawodnik B przegranym. Wszystkie pozostałe zakłady na spready, sumy, sumy drużyn i sety uznawane są za nieważne, niezależnie od aktualnego wyniku.


Jeśli zawodnik wycofa się przed ukończeniem pierwszego seta, wszystkie zakłady na dany mecz zostaną anulowane.


Zakłady na pierwszy set

Jeśli pierwszy set nie zostanie ukończony z uwagi na rezygnację lub dyskwalifikację zawodnika, wszystkie zakłady będą uznane za nieważne. Zakłady te zostaną anulowane, a postawione środki zwrócone. Jeśli pierwszy set zostanie ukończony, zakłady zachowają ważność i zostaną rozliczone.


Zakłady na sety

Jeśli mecz tenisowy nie zostanie ukończony z uwagi na rezygnację lub dyskwalifikację zawodnika, wszystkie zakłady na sety będą uznane za nieważne. Zakłady te zostaną anulowane, a postawione środki zwrócone.


Na przykład dla zakładu na zawodnika A (-1,5 seta lub -2,5 seta) grającego z zawodnikiem B (1,5 seta lub 2,5 seta) mecz musi zostać ukończony w całości. Jeśli tak się nie stanie, wszystkie zakłady na to zdarzenie zostaną uznane za nieważne. Jeśli zakład dotyczy zwycięstwa zawodnika A w stosunku dokładnie 2 do 1 lub zawodnika B w stosunku dokładnie 2 do 1, w razie wycofania z meczu zakłady te również zostaną anulowane, a postawione środki zwrócone.


Handicapy i zakłady na sumę gemów

Jeśli mecz nie zostanie ukończony z uwagi na rezygnację lub dyskwalifikację zawodnika, wszystkie handicapy i zakłady na sumę gemów zostaną uznane za nieważne, niezależnie od wyniku. Zakłady te zostaną anulowane, a postawione środki zwrócone.


Zakłady specjalne

Jeśli mecz nie zostanie ukończony z uwagi na rezygnację lub dyskwalifikację zawodnika, wszystkie zakłady specjalne będą uznane za nieważne. Zakłady te zostaną anulowane, a postawione środki zwrócone. Wyjątek stanowią jedynie zakłady specjalne wymagające ukończenia pojedynczego seta.

Przykłady:

- Zakład na zwycięzcę w pierwszym secie (konieczne jest ukończenie pierwszego seta)

- Dokładny wynik pierwszego seta (konieczne jest ukończenie pierwszego seta)

- Zakład specjalny na wystąpienie tiebreaku (konieczne jest ukończenie seta)

2. Podczas rozliczania zakładów specjalnych na pojedyncze mecze pod uwagę będą brane dane statystyczne z oficjalnej witryny turnieju.

Na przykład dla zakładu specjalnego na sumę asów w meczu Nadal kontra Djoković w półfinale Australian Open – pod uwagę brane są wyniki ze strony www.ausopen.com.


3. Za czas rozpoczęcia meczu uznaje się czas podany w oficjalnej witrynie turnieju. Opóźnienia spowodowane deszczem nie są brane pod uwagę. 


4. Zakłady specjalne typu Tak/Nie na wygraną konkretnego zawodnika: 

W przypadku zakładów zawartych przed rozpoczęciem turnieju, aby zostały one uznane za ważne, zawodnik musi rozegrać co najmniej jeden punkt.

W przypadku zakładów zawartych po rozpoczęciu turnieju, aby zostały one uznane za ważne, zawodnik musi rozpocząć swój kolejny mecz.