Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub zawieszenie gry nie będzie miało wpływu na ważność zakładu, o ile gra zostanie wznowiona, a mecz dokończony.