Wymóg ten dotyczy łącznej kwoty, która musi być postawiona w zakładach, aby środki były dostępne do wypłacenia lub były dostępne do wypłacenia bez dodatkowych opłat.


Wymóg 1-krotności obrotu oznacza, że kwotę wpłaconą wystarczy postawić w zakładach jeden raz. Jest to minimalny wymóg, którego spełnienie jest niezbędne przed dokonaniem wypłaty środków. Jest to podyktowane obowiązującymi w branży zasadami zapobiegania praniu brudnych pieniędzy.


Wymóg 3-krotności obrotu oznacza, że kwotę wpłaconą należy postawić w zakładach trzykrotnie. W Pinnacle wymagamy dokonania 3-krotności obrotów, aby możliwe było wypłacenie środków bez naliczania dodatkowych opłat. Można zdecydować się na spełnienie jedynie minimalnego wymogu 1-krotności obrotów, jednak w razie wypłaty zostaną naliczone dodatkowe opłaty.


Prosimy o zwrócenie uwagi, że jest to standardowa praktyka w firmach bukmacherskich.