Weryfikacja konta [11]

Obsługujemy pliki w formacie JPEG oraz PNG. Należy pamiętać, że pliki nie mogą być większe niż 5 MB.
Dowiedz się więcej
Jeśli konto nie zostanie zweryfikowane, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta oraz ograniczenia opcji zakładów i ustawień konta do momentu weryfikacj...
Dowiedz się więcej
Jeśli konto zostało zawieszone z powodu brakujących dokumentów, nadal możesz przesłać dokumenty do weryfikacji przy użyciu narzędzia służącego do bezpieczne...
Dowiedz się więcej
Aby zweryfikować konto, potrzebujemy kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania. Aby zweryfikować zgodność imienia, nazwiska oraz da...
Dowiedz się więcej
Wszystkie przesłane dokumenty przechowywane są na bezpiecznym serwerze plików z wysokim poziomem szyfrowania zgodnie z ogólnie uznanymi standardami.  D...
Dowiedz się więcej
Dostęp do zaszyfrowanych danych mogą uzyskać jedynie pracownicy odpowiedniego działu za pomocą zaprojektowanego specjalnie do tego celu bezpiecznego systemu...
Dowiedz się więcej
W Pinnacle wymagamy weryfikacji danych karty kredytowych i debetowych w celu ochrony przed oszustwami zarówno posiadacza karty, jak i serwisu Pinnacle.  ...
Dowiedz się więcej
Aby zweryfikować kartę, wybierz opcję Weryfikacja w ustawieniach Moje konto, a następnie zastosuj się do instrukcji przesyłania wymaganych dokumentów. Prosi...
Dowiedz się więcej
W przypadku braku weryfikacji karty nie będzie możliwe dokonanie jakiejkolwiek wypłaty na kartę.
Dowiedz się więcej
Aby zweryfikować karty kredytowe i debetowe, należy dostarczyć kopie następujących dokumentów: - dowód tożsamości z ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, ...
Dowiedz się więcej
Wszystkie pliki przesyłane na potrzeby weryfikacji nie mogą być większe niż 5 MB.
Dowiedz się więcej