För att öppna ett konto och spela hos oss, måste du vara minst arton (18) år gammal (eller över den myndighetsålder som föreskrivs i de lagar i den jurisdiktion som gäller för dig). 
 Vi förbehåller oss rätten att begära bevis på ålder, utföra kontroller av inlämnade uppgifter och avvisa en kontoansökan om de nödvändiga uppgifterna inte tillhandahålls.