Som en del av våra standardbestämmelser för regelefterlevnad måste Pinnacle garantera att alla kunder har giltiga bevis på identifikation och adress i våra filer.