Om du inte har gjort en insättning till ditt Pinnacle-konto än kan du kontakta oss för att ändra kontots valuta.


För att kunna ändra din valuta om du redan har gjort en insättning, även om ditt saldo är noll, måste vi stänga ditt befintliga konto och öppna ett nytt åt dig. När detta är slutfört kommer ditt nuvarande konto att låsas och du kommer inte längre att kunna logga in på det.


När ditt nya konto har skapats kommer du att få ett nytt lösenord och behöva göra en lösenordsåterställning när du loggar in på kontot för första gången. Du måste också se till att du har en säkerhetsfråga och ett säkerhetssvar samt att alla personuppgifter stämmer. Det kan du göra på sidan Mitt konto efter att ha loggat in.


Hela ditt eventuella saldo från ditt tidigare konto, exklusive pengar som du har satsat på pågående spel, kommer att växlas och skickas till ditt nya konto. Om det finns pengar kvar när alla pågående spel har rättats ber vi dig kontakta oss för att växla och skicka dem till ditt nya konto. 


Överföringar från en valuta till en annan genomförs i enlighet med den dagliga växelkursen på www.oanda.com, som är standardkursen mellan banker. Därför medför överföringar mellan konton med olika valutor en avgift på 2,75 % av det överförda beloppet.


Varje kund kan bara ändra sitt kontos valuta en gång.