Resultatet av ett handikappspel på tennis beräknas genom att lägga samman alla vunna gem per spelare och sedan tillämpa handikappet.


Om till exempel spelare A slår spelare B med 7-6 6-7 7-6 har spelare A vunnit 20 gem medan spelare B vunnit 19. Ett spel med handikappet -0,5 på spelare A skulle ge vinst eftersom 20 minus 0,5 är 19,5, vilket är mer än 19.


Spelare A kan alltså vinna matchen och ändå förlora handikappspelet på -0,5. Om till exempel spelare A slår spelare B med 7-6 2-6 7-6 har spelare A vunnit totalt 16 gem medan spelare B vunnit 18. 


16 minus 0,5 är 15,5, vilket är mindre än 18, och det innebär att ett spel med handikappet -0,5 på spelare A skulle förlora.