Pågående spel har statusen "väntande" under en kort tidsbestämd period för att ingen part ska kunna få någon fördel av snabbare sändningar från evenemanget.


Efter denna korta tidsperiod accepteras alla "väntande" spel (oavsett vilken sida du spelat på) om inte evenemangets resultat har ändrats. Om evenemangets resultat ändras medan vänteperioden pågår nekas alla "väntande" spel (oavsett vilken sida du spelat på).