Samtliga inlämnade handlingar sparas på en säker filserver som använder stark kryptering enligt branschstandard. 


De krypterade filerna är endast tillgängliga för den relevanta avdelningen via en särskilt utformad och skyddad åtkomstmekanism.