De krypterade filerna är endast tillgängliga för den relevanta avdelningen via en särskilt utformad och skyddad åtkomstmekanism.