Pinnacle kräver verifiering av kredit- och betalkort för att skydda både kortinnehavaren och Pinnacle från transaktionsbedrägerier. 


Informationen används endast för att verifiera de data som anges under transaktionen.