Om du vill ändra din registrerade adress eller ditt bosättningsland, måste du först genomgå vår verifieringsprocess.  

Om du vill ändra ditt registrerade bosättningsland, ber vi dig att först kontrollera att du inte bor i ett land vi inte accepterar vadslagning från i våra villkor.

Du måste tillhandahålla bevis på din identitet, inklusive ditt fullständiga namn, bostadsadress och födelsedatum.  


Klicka här för att se en lista över vilka dokument vi kan acceptera för verifikation.