En av de säkerhetsfunktioner Pinnacle erbjuder är att automatiskt logga ut kunder när kontot har varit inaktivt under en viss tidsperiod.
Av säkerhetsskäl går det inte att justera eller stänga av denna funktion.