Du kan skicka in ett formellt klagomål genom att kontakta kundtjänst eller använda alternativet Kontakta oss på webbplatsen.

 För att underlätta en snabb hantering av ärendet, är det viktigt att du: 
 • Använder den e-postadress som är registrerad på ditt konto
 • Uppger ditt kund-ID och vilket datum och vilken tidpunkt som klagomålet gäller 
 • Uppger all relevant information som har med ärendet att göra.

 När vi har tagit emot klagomålet, kommer vi att granska ärendet och svara inom 72 timmar. I tillämpliga fall kommer vi att tillhandahålla en lösning i enlighet med våra befintliga villkor.