För att spara dina kortuppgifter behöver du bocka för kryssrutan "Spara kort?" innan du skickar in dina kortuppgifter vid en insättning.

Tänk på att insättningen måste gå igenom för att dina kortuppgifter ska kunna sparas.