Om du tidigare har begärt att Pinnacle spärrar din casino-åtkomst, men nu vill häva denna spärr, kommer din begäran att granskas för valbarhet. Ifall din begäran godkänns, kommer tillgången till casinot att återställas.