Pinnacle erbjuder inte cashout i nuläget, men vi planerar att göra det inom en nära framtid.