Det maximala sammanlagda vinstbeloppet för ett multispel under en kalenderdag är250 000 $.