NBA Super Teaser-spel kan väljas för två till sex lag. Poänghandikappet justeras med sju poäng, och totala poäng justeras med nio poäng.

Utbetalningen för NBA Super Teaser-spel baseras på antalet valda lag.