För vissa handikapp kommer Pinnacle att flytta bashandikappet för en teaser till ett annat handikapp. Det beror på att vi i vissa situationer måste begränsa vår exponering och därmed inte kan tillåta obegränsade teasers till vissa odds.

Vi förbehåller oss alltid rätten att flytta våra oddslinor för att begränsa vår risk.


I enlighet med våra regler förbehåller vi oss rätten att fastställa vilket bashandikapp som gäller för alla teasers.

Exempel: för en handikappmarknad där Green Bay Packers erbjuds till -7,5 och Seattle Seahawks erbjuds till +7,5 skulle vi erbjuda en sexpoängs-teaser från ett bashandikapp på 9,5. Det innebär att teaser-handikapplinorna skulle vara -3,5 för Green Bay Packers och +15,5 för Seattle Seahawks, till skillnad från -1,5 för Green Bay Packers och +13,5 för Seattle Seahawks om teaser-bashandikappet var 7,5.


 "