Vid rättning av specialspel på bruttosumman av passade yards i NFL tas inte sack-yards med i beräkningen.


Vid rättning av specialspel på nettosumman av passade yards i NFL tas sack-yards med i beräkningen.