Om inget sparkmål görs i Super Bowl kommer specialspel på ""Longest Field Goal"" att annulleras.