Om det blir oavgjort i Super Bowl MVP kommer ""Ja""-specialspel på en spelare som får dela på utmärkelsen att rättas som vinnande.


Observera att denna regel endast gäller för det här specialspelet.