Handikapp- och totalmarknader för australisk fotboll blir tillgängliga på onsdagsmorgnar. Gränserna är reducerade när marknaderna öppnas, men de höjs under veckans gång.