För specialspel på ""wide receiver"" eller ""tight end"" i Super Bowl behöver varken ""wide receiver"" eller ""tight end"" ha fångat bollen för att spelet ska gälla.


Om wide receiver eller tight end inte fångade en passning räknas ""mindre än"" som vinnare.