En försenad starttid eller en match som skjuts upp tillfälligt påverkar inte spelet, förutsatt att matchen återupptas och fullbordas.